Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in aşağıda belirtilen kısımları 31.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

  Alıntı

  2'nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, 3'üncü maddesi ile 6'ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendi ve üçüncü fıkrasına eklenen ibare, 4'üncü maddesi ile değiştirilen 7'nci maddenin dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, dokuzuncu fıkrası, yürürlükten kaldırılan üçüncü ve yedinci fıkraları ve aynı maddeye eklenen onuncu ve on birinci fıkralar, 6'ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ve aynı fıkraya eklenen (h) bendi

  Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;

  • 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,

  • 4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,

  • 7.500 m²’yi geçmeyen iki işi,

  üstlenebilecek.

  Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri ise aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemeyecek. Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilecek.

  1.500 m²’yi geçmeyen işler için herhangi bir deneyim şartı aranmazken; 1.500 m² - 4.500 m² arasındaki işleri üstlenebilmesi için yapı inşaat alanı 1.500 m²’yi geçmeyen bir işin; 4.500 m² - 7.500 m² arasındaki işleri üstlenebilmesi için 1.500 m²’yi geçen bir işin; 7.500 m²’yi geçen bir işin üstlenilebilmesi için ise 4.500 m²’yi geçen bir işin; iş deneyimi olarak, işin tamamında hizmet verilerek bitirilmiş olması gerekecek.

  Yönetmeliğin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz.

 • 6 Nisan 2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile yönetmelikte revizyonlar yapıldı. Özetlemek gerekirse 1.500 m² sınırı 2.500 m²'ye, 4.500 m² sınırı ise 5.0000 m²'ye yükseltildi. Eklenen geçici 3. madde ile 6 Şubat Depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illere istisnalar getirildi ve 7. maddenin 10. fıkrasında yer alan deneyim ile ilgili kısıtların yürürlüğe giriş tarihi 2026 yılına ertelendi.

  Resmi Gazete'nin ilgili kısmına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Şimdi katılın!

Henüz bir hesabınız yok mu? Şimdi kayıt olup topluluğumuzun bir parçası olun!