Gizlilik Politikası

1. Veri korumasına genel bakış

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olacağına dair gezinmesi kolay bir genel bakış sağlayacaktır. "Kişisel veri" terimi, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek tüm verileri kapsar. Veri koruma konusu hakkında detaylı bilgi için lütfen bu kopyanın altında yer verdiğimiz Veri Koruma Beyanımıza bakınız.

Web sitemize veri kaydı

Bu web sitesindeki verilerin kaydedilmesinden sorumlu taraf kimdir (yani “kontrolör”)?

Bu web sitesindeki veriler, iletişim bilgileri bu web sitesinde “Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler” bölümünde bulunan web sitesinin operatörü tarafından işlenir.

Verilerinizi nasıl kaydediyoruz?

Verilerinizi bizimle paylaşmanız sonucunda verilerinizi topluyoruz. Bu, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir.

BT sistemlerimiz, web sitemizi ziyaret ettiğinizde diğer verileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler öncelikle teknik bilgileri içerir (örn. web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişim zamanı). Bu bilgiler, web sitemize eriştiğinizde otomatik olarak kaydedilir.

Verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Bilgilerin bir kısmı web sitesinin hatasız sağlanmasını garanti etmek için oluşturulmuştur. Kullanıcı kalıplarınızı analiz etmek için başka veriler kullanılabilir.

Bilgileriniz söz konusu olduğunda hangi haklara sahipsiniz?

Arşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında bu tür açıklamalar için herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmaksızın istediğiniz zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini, engellenmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Bu konuyla veya veri korumayla ilgili diğer konularla ilgili sorularınız varsa lütfen istediğiniz zaman bu web sitesindeki "Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler" bölümünde açıklanan adresten bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ayrıca yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca belirli hallerde kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıntılar için lütfen “İşleme kısıtlamalarını talep etme hakkı” bölümü altındaki Veri Koruma Beyanına bakın.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruması

Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi gizli bilgi olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu Veri Koruma Beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini her kullandığınızda çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verileri içerir. Bu Veri Koruma Beyanı hangi verileri topladığımızı ve bu verileri hangi amaçlarla kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bilgilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklar.

Verilerin İnternet üzerinden (yani e-posta iletişimleri yoluyla) iletilmesinin güvenlik açıklarına açık olabileceğini size bildiririz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tamamen korunması mümkün değildir.

Sorumlu taraf hakkında bilgi (GDPR'da "kontrolör" olarak anılır)

Bu web sitesindeki veri işleme denetleyicisi:

[sorumlu tarafın adı ve adresi]

Telefon: [sorumlu tarafın telefon numarası]
E-posta: [sorumlu tarafın e-posta adresi]

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenmesinin amaçları ve kaynaklarına ilişkin olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz toplanma amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Haklı bir silme talebinde bulunursanız veya veri işleme onayınızı iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece (örn. vergi veya ticaret hukuku saklama süreleri) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenlerin geçerliliği sona erdikten sonra gerçekleştirilecektir.

Bu web sitesindeki veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgi

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Madde 2'ye göre işleriz. 6(1)(a) GDPR veya Mad. 9 (2)(a) GDPR, eğer özel kategorilerdeki veriler Madde 2'ye göre işleniyorsa. 9 (1) DSGVO. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza verilmesi durumunda, veri işleme de Madde 2'ye dayanmaktadır. 49 (1)(a) GDPR. Çerezlerin saklanmasına veya son cihazınızdaki bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi alma yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca TTDSG § 25 (1)'e dayanır. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için verileriniz gerekliyse, verilerinizi Sanat uyarınca işleriz. 6(1)(b) GDPR. Ayrıca, verileriniz hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekliyse, Madde 2'ye göre işleriz. 6(1)(c) GDPR. Ayrıca veri işleme, Madde 2'ye göre meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. 6(1)(f) GDPR. Her bir durumda ilgili yasal dayanağa ilişkin bilgiler, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.

ABD ve diğer AB üyesi olmayan ülkelere veri aktarımına ilişkin bilgiler

Diğer şeylerin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya güvenli olmayan AB dışındaki ülkelerde veri koruma perspektifinden bakıldığında yerleşik şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların aktif olması durumunda kişisel verileriniz potansiyel olarak AB üyesi olmayan bu ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'dekiyle karşılaştırılabilir bir veri koruma düzeyinin garanti edilemeyeceğini belirtmemiz gerekir. Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik kurumlarına verme yetkisi altındadır ve veri sahibi olarak sizin mahkemede kendinizi savunmak için herhangi bir dava seçeneğiniz yoktur. Bu nedenle, ABD kurumlarının (örneğin, Gizli Servis) kişisel verilerinizi gözetim amacıyla işleyebileceği, analiz edebileceği ve kalıcı olarak arşivleyebileceği göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur.

Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali

Çok çeşitli veri işleme işlemleri yalnızca açık izninize bağlı olarak mümkündür. Ayrıca bize vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken bize e-posta yoluyla resmi olmayan bir bildirim göndermektir. Bu, iptalinizden önce gerçekleşen herhangi bir veri toplama işleminin yasallığına halel getirmeyecektir.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme hakkı; doğrudan reklamlara itiraz etme hakkı (Mad. 21 GDPR)

Maddeye dayanılarak veri işlenmesi halinde. 6 Bölüm. 1 yaktı. e veya f GDPR, benzersiz durumunuzdan kaynaklanan gerekçelere dayanarak kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayanan herhangi bir profil oluşturma için de geçerlidir. Herhangi bir veri işlemenin dayandığı yasal dayanağı belirlemek için lütfen bu Veri Koruma Beyanına başvurun. Bir itirazda bulunursanız, verilerinizin işlenmesi için, çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan, zorunlu korumaya değer gerekçeler sunabilecek bir konumda olmadığımız veya işlemenin amacı geçerli olmadığı sürece, etkilenen kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz. yasal hakların talep edilmesi, kullanılması veya savunulmasıdır (GDPR Madde 21 Bölüm 1 uyarınca itiraz).

Kişisel verileriniz doğrudan reklam amacıyla işleniyorsa, etkilenen kişisel verilerinizin bu tür reklam amaçları doğrultusunda işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu aynı zamanda bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz etmeniz durumunda kişisel verileriniz daha sonra doğrudan reklam amacıyla kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Bölüm 2 uyarınca itiraz).

Yetkili denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri sahipleri, özellikle ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği yerin bulunduğu üye devlette, bir denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, yasal başvuru yolu olarak mevcut diğer idari veya mahkeme işlemlerine bakılmaksızın geçerlidir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için otomatik olarak işlediğimiz herhangi bir verinin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makinede okunabilir bir formatta teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etmeniz halinde, bu yalnızca teknik olarak mümkün olması durumunda gerçekleştirilecektir.

Verilerin engellenmesi, düzeltilmesi ve yok edilmesi hakkında bilgi

Yürürlükte olan yasal hükümler kapsamında, arşivlenen kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları ile verilerinizin işlenme amacı hakkında her zaman bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahip olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız veya kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa, lütfen istediğiniz zaman "Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler" bölümünde belirtilen adresten bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İşleme kısıtlamaları talep etme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak kısıtlama uygulanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için "Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler" bölümünde belirtilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Tarafımızca arşivlenen verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, genellikle bu iddiayı doğrulamak için biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu soruşturmanın devam ettiği süre boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiş/gerçekleştiriliyorsa, bu verilerin silinmesini talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğiniz bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız kalmaması ve yasal haklarınızı kullanmak, savunmak veya talep etmek için bunlara ihtiyaç duymanız halinde, kişisel verilerinizin ortadan kaldırılması yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Madde uyarınca itirazda bulunduysanız. 21 Bölüm. 1 GDPR, sizin haklarınız ve bizim haklarımızın birbirine göre değerlendirilmesi gerekecek. Kimin menfaatinin üstün olduğu belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.


Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - arşivleme hariç - yalnızca sizin izninize bağlı olarak veya yasal hakların talep edilmesi, kullanılması veya savunulması veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin haklarının korunması amacıyla işlenebilir. veya Avrupa Birliği veya AB'ye üye bir devlet tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedeniyle.

3. Verilerin web sitemize kaydedilmesi

Çerezler

Bazı durumlarda web sitemiz ve sayfalarımız çerez adı verilen bilgileri kullanır. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve virüs içermez. Çerezlerin amacı web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve daha güvenli hale getirmektir. Çerezler, bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılmaktadır. Sitemizden ayrıldıktan sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz silinceye kadar cihazınızda arşivlenmiş olarak kalacaktır. Bu çerezler, web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızın ayarlarını, her çerez yerleştirildiğinde bilgilendirileceğinizden emin olmak ve çerezleri yalnızca belirli durumlarda kabul etmenizi sağlamak veya belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutmak ve otomatik silmeyi etkinleştirmek için ayarlayabilirsiniz. tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin sayısı. Çerezleri devre dışı bırakırsanız bu web sitesinin işlevleri sınırlı olabilir.

Elektronik iletişim işleminin gerçekleştirilmesi veya kullanmak istediğiniz belirli işlevlerin (örn. alışveriş sepeti işlevi) sağlanması için gerekli olan çerezler, Madde 2'ye göre saklanır. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR. Web sitesi operatörünün, operatör hizmetlerinin teknik açıdan hatasız ve optimize edilmiş şekilde sunulmasını sağlamak için çerezlerin saklanması konusunda meşru menfaati vardır. Başka çerezlerin (örneğin tarama kalıplarınızın analizine yönelik çerezler) saklanması gerekiyorsa, bunlar bu Veri Koruma Beyanında ayrı olarak ele alınmaktadır.

Sunucu günlük dosyaları

Bu web sitesinin ve sayfalarının sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği sunucu günlük dosyaları adı verilen dosyalardaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bilgiler şunları içerir:

 • Kullanılan tarayıcının türü ve sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL'si
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu sorgulama zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler Sanat esasına göre kaydedilir. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR. Web sitesinin operatörü, operatörün web sitesinin teknik olarak hatasız bir şekilde gösterilmesi ve optimize edilmesi konusunda meşru menfaate sahiptir. Bunun sağlanabilmesi için sunucu log dosyalarının kaydedilmesi gerekmektedir.

İletişim Formu

Sorularınızı iletişim formumuz aracılığıyla bize iletirseniz, iletişim formunda sağlanan bilgiler ve burada sağlanan iletişim bilgileri, sorunuzu ele almak ve başka sorularımız olması durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu bilgileri sizin izniniz olmadan paylaşmayacağız.

Bu nedenle, iletişim formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin onayınıza dayalı olarak gerçekleşir (Madde 6 Bölüm 1, bent a GDPR). Bize vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken bize e-posta yoluyla resmi olmayan bir bildirim göndermektir. Bu, iptalinizden önce gerçekleşen herhangi bir veri toplama işleminin yasallığına halel getirmeyecektir.

İletişim formuna girdiğiniz bilgiler, bizden verileri silmemizi talep edene, verilerin arşivlenmesine ilişkin onayınızı iptal edene kadar veya bilgilerin arşivlenme amacı artık mevcut değilse (örn. sorunuza yanıtımız). Bu, özellikle saklama süreleri olmak üzere zorunlu yasal hükümlere halel getirmeyecektir.

Bu web sitesine kayıt

Ek web sitesi fonksiyonlarını kullanabilmek için web sitemize kaydolma seçeneğiniz vardır. Girdiğiniz verileri yalnızca kaydolduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanacağız. Kayıt sırasında istediğimiz bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

Portföyümüzün kapsamındaki önemli değişiklikleri veya teknik değişiklikler durumunda sizi bilgilendirmek için kayıt işlemi sırasında verilen e-posta adresini kullanacağız.

Verilerin işlenmesinin temeli Sanat'tır. 6 Bölüm. 1 yaktı. b Bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi eylemler için verilerin işlenmesine izin veren GDPR.

Kayıt işlemi sırasında kaydedilen veriler, web sitemize kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızdan saklanacaktır. Daha sonra bu tür veriler silinecektir. Bu, zorunlu yasal saklama yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.

Facebook Connect ile kayıt

Doğrudan web sitemize kaydolmak yerine, Facebook Connect'i kullanarak da kaydolma seçeneğiniz vardır. Bu hizmetin sağlayıcısı, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan Meta Platforms Limited'dir.

Facebook Connect aracılığıyla kaydolmaya karar verirseniz otomatik olarak Facebook platformuna bağlanacaksınız. Orada kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak, Facebook profiliniz web sitemize veya hizmetlerimize bağlanacaktır. Bu bağlantı, Facebook ile arşivlediğiniz verilere erişmemizi sağlar. Bu veriler öncelikle aşağıdakileri içerir:

 • Facebook adı
 • Facebook'a sağlanan e-posta adresi
 • Facebook kimliği

Bu bilgiler hesabınızı kurmak, sağlamak ve özelleştirmek için kullanılacaktır.

Facebook Connect aracılığıyla kayıt ve buna bağlı veri işleme işlemleri, sizin izniniz temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 Bölüm 1, bent a GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; bu, bundan sonra yapılacak tüm işlemleri etkileyecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen Facebook Kullanım Koşulları ve Facebook Veri Gizliliği Politikalarına bakın. Bu bilgilere erişmek için şu bağlantıları kullanın: https://www.facebook.com/about/privacy/ ve https://www.facebook.com/legal/terms/ .

Google ile kayıt

Doğrudan web sitemize kaydolmak yerine Google Connect'i kullanarak kaydolma seçeneğiniz de vardır. Bu hizmetin sağlayıcısı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited'dir.

Google Connect aracılığıyla kaydolmaya karar verirseniz otomatik olarak Google platformuna bağlanacaksınız. Orada kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak, Google profiliniz web sitemize veya hizmetlerimize bağlanacaktır. Bu bağlantı, Google ile arşivlediğiniz verilere erişmemizi sağlar. Bu veriler öncelikle aşağıdakileri içerir:

 • Google adı
 • Google'a sağlanan e-posta adresi
 • Google Kimliği

Bu bilgiler hesabınızı kurmak, sağlamak ve özelleştirmek için kullanılacaktır.

Google Connect aracılığıyla kayıt ve buna bağlı veri işleme işlemleri, sizin izniniz temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 Bölüm 1, bent a GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; bu, bundan sonra yapılacak tüm işlemleri etkileyecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen Google Kullanım Şartları'na ve Google Veri Gizliliği Politikalarına bakın. Bu bilgilere erişmek için şu bağlantıları kullanın: https://policies.google.com/terms , https://www.google.com/+/policy/pagesterms.html ve https://policies.google.com/privacy .

X (Twitter) ile kayıt

Doğrudan web sitemize kaydolmak yerine Twitter Connect'i kullanarak kaydolma seçeneğiniz de vardır. Bu hizmetin sağlayıcısı Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD'dir.

Twitter Connect aracılığıyla kaydolmaya karar verirseniz otomatik olarak Twitter platformuna bağlanacaksınız. Orada kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak Twitter profiliniz web sitemize veya hizmetlerimize bağlanacaktır. Bu bağlantı Twitter ile arşivlediğiniz verilere erişmemizi sağlar. Bu veriler öncelikle aşağıdakileri içerir:

 • Twitter adı
 • Twitter kimliği
 • Doğum günü

Bu bilgiler hesabınızı kurmak, sağlamak ve özelleştirmek için kullanılacaktır.

Twitter Connect aracılığıyla kayıt ve buna bağlı veri işleme işlemleri, sizin izniniz temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 Bölüm 1, bent a GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; bu, bundan sonra yapılacak tüm işlemleri etkileyecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen Twitter Kullanım Koşulları ve Twitter Veri Gizliliği Politikalarına bakın. Bu bilgilere erişmek için şu bağlantıları kullanın: https://twitter.com/tos ve https://twitter.com/privacy .

GitHub ile kayıt

Doğrudan web sitemize kaydolmak yerine GitHub Connect'i kullanarak kaydolma seçeneğiniz de vardır. Bu hizmetin sağlayıcısı GitHub, Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, ABD'dir.

GitHub Connect aracılığıyla kaydolmaya karar verirseniz otomatik olarak GitHub platformuna bağlanacaksınız. Orada kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak GitHub profiliniz web sitemize veya hizmetlerimize bağlanacaktır. Bu bağlantı GitHub ile arşivlediğiniz verilere erişmemizi sağlar. Bu veriler öncelikle aşağıdakileri içerir:

 • GitHub adı
 • GitHub'a sağlanan e-posta adresi
 • GitHub Kimliği

Bu bilgiler hesabınızı kurmak, sağlamak ve özelleştirmek için kullanılacaktır.

GitHub Connect aracılığıyla kayıt ve buna bağlı veri işleme işlemleri, sizin izniniz temelinde gerçekleştirilir (Madde 6 Bölüm 1, bent a GDPR). Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; bu, bundan sonra yapılacak tüm işlemleri etkileyecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen GitHub Kullanım Koşulları ve GitHub Veri Gizliliği Politikalarına bakın. Bu bilgilere erişmek için şu bağlantıları kullanın: https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/ ve https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/ .

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca hukuki ilişkinin (veri envanteri) kurulması, içerik düzenlenmesi veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz. Bu eylemler Sanat esas alınarak gerçekleştirilir. 6 Bölüm. 1 yaktı. b Bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi eylemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR. Web sitemizin kullanımına ilişkin kişisel verileri (kullanım verileri), yalnızca kullanıcıların hizmetlerden yararlanmasını ve onlar adına fatura kesebilmesini mümkün kılmak için gerekli olduğu ölçüde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanması veya iş ilişkisinin sona ermesi üzerine silinecektir. Bu, herhangi bir yasal saklama zorunluluğuna halel getirmeyecektir.

Hizmetlere ve dijital içeriğe ilişkin sözleşmelerin kapanışında veri aktarımı

Kişisel verileri yalnızca sözleşmenin uygulanmasıyla bağlantılı olarak gerekli olması halinde üçüncü taraflarla paylaşırız; örneğin, ödemelerin işlenmesiyle görevli finans kurumuyla.

Başka herhangi bir veri aktarımı gerçekleşmeyecek veya yalnızca aktarıma açıkça onay vermeniz durumunda gerçekleştirilecektir. Açık rızanız olmadığı sürece, örneğin reklam amaçlı olarak verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılması söz konusu olmayacaktır.

Verilerin işlenmesinin temeli Sanat'tır. 6 Bölüm. 1 yaktı. b Bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi eylemler için verilerin işlenmesine izin veren GDPR.

4. Bülten

Bülten verileri

Bu web sitesinde sunulan haber bültenine abone olmak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresinin yanı sıra, verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamamıza ve bildirimin alınmasına onay vermenize olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız olacak. haber bülteninin. Daha fazla veri toplanmayacak veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanacaktır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgilerin gönderilmesi için kullanacağız ve bu verileri hiçbir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.

Haber bülteni abonelik formuna girilen bilgilerin işlenmesi yalnızca sizin onayınıza bağlı olarak gerçekleşecektir (Madde 6 Bölüm 1 litre a GDPR). Verilerin, e-posta adresinin arşivlenmesine ve bu bilgilerin haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına verdiğiniz onayı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki "Aboneliği iptal et" bağlantısına tıklayarak iptal edebilirsiniz. Bu durum, bugüne kadar gerçekleşmiş olan herhangi bir veri işleme işleminin hukuka uygunluğuna halel getirmeyecektir.

Bülten aboneliği amacıyla bizimle arşivlediğiniz veriler, siz bülten aboneliğinden çıkana kadar tarafımızdan arşivlenecektir. Bülten aboneliğinizi iptal ettiğinizde veriler silinecektir. Bu, başka amaçlarla arşivlediğimiz verileri etkilemeyecektir.

5. Eklentiler ve Araçlar

Youtube

Web sitemizde Google tarafından işletilen YouTube platformunun eklentileri kullanılmaktadır. Web sitesinin operatörü, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited'dir.

Web sitemizde YouTube eklentisinin entegre edildiği bir sayfayı ziyaret ettiğinizde YouTube sunucularıyla bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilecektir.

Ayrıca YouTube, cihazınıza çeşitli çerezler yerleştirebilecektir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, web sitemizin ziyaretçisi hakkında bilgi alabilecektir. Diğer şeylerin yanı sıra bu bilgiler, sitenin kullanım kolaylığını geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla video istatistikleri oluşturmak için kullanılacaktır. Bu çerezler siz silinceye kadar cihazınızda kalacaktır.

Sitemizi ziyaret ederken YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un tarama modellerinizi doğrudan kişisel profilinize tahsis etmesini sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu engelleme seçeneğiniz vardır.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

YouTube'un kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki YouTube Veri Gizliliği Politikası'na bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Vimeo

Web sitemiz Vimeo video portalının eklentilerini kullanır. Sağlayıcı Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD'dir.

Web sitemizde Vimeo eklentisinin entegre edildiği sayfalardan birini ziyaret ettiğinizde Vimeo sunucularıyla bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak Vimeo sunucusu hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinize dair bilgi alacaktır. Ayrıca Vimeo IP adresinizi alacaktır. Bu aynı zamanda Vimeo'da oturum açmadıysanız veya Vimeo'da bir hesabınız yoksa da meydana gelecektir. Vimeo tarafından kaydedilen bilgiler Vimeo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucusuna iletilecektir.

Vimeo hesabınızda oturum açtıysanız, Vimeo'nun tarama modellerinizi doğrudan kişisel profilinize tahsis etmesini etkinleştirmiş olursunuz. Vimeo hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Vimeo'nun kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

https://vimeo.com/privacy adresindeki Vimeo Veri Gizliliği Politikasına bakın .

Google Haritalar

Bu web sitesi bir API aracılığıyla Google Haritalar haritalama hizmetini kullanır. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited'dir.

Google Haritalar özelliklerinin kullanımını etkinleştirmek için IP adresinizin saklanması gerekir. Kural olarak bu bilgiler Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularından birine aktarılır ve burada arşivlenir. Bu web sitesinin operatörünün veri aktarımı üzerinde hiçbir kontrolü yoktur.

Çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunmak ve web sitemizde açıklanan konumların bulunmasını kolaylaştırmak için Google Haritalar'ı kullanıyoruz. Bu, Sanatta tanımlandığı gibi meşru bir menfaat oluşturur. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın Veri Gizliliği Beyanını şu adreste inceleyin: https://policies.google.com/privacy?hl=tr .

Google reCAPTCHA

Web sitelerimizde “Google reCAPTCHA”yı (bundan böyle “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited'dir (“Google”).

reCAPTCHA'nın amacı, web sitelerimize girilen verilerin (örneğin, iletişim formuna girilen bilgiler) bir insan kullanıcı tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı sağlandığını belirlemektir. Bunu belirlemek için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını çeşitli parametrelere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi siteye girdiği anda otomatik olarak tetiklenir. Bu analiz için reCAPTCHA çeşitli verileri (örn. IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin sitede geçirdiği süre veya kullanıcı tarafından başlatılan imleç hareketleri) değerlendirir. Bu analizler sırasında takip edilen veriler Google'a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçilerine bir analizin yapıldığına dair uyarı verilmez.

Veriler Sanat esasına göre işlenir. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR. Operatörün web içeriğini otomatik endüstriyel casusluk sistemleri tarafından kötüye kullanıma ve SPAM'a karşı korumak, web sitesi operatörlerinin meşru çıkarınadır.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Google'ın Veri Gizliliği Beyanını incelemek için lütfen şu bağlantıları izleyin: https://policies.google.com/privacy?hl=en ve https://www.google.com/recaptcha/intro /android.html .

SoundCloud

SoundCloud sosyal ağının eklentilerini (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Büyük Britanya) web sitelerimize entegre etmiş olabiliriz. İlgili sayfalarda SoundCloud logosunu kontrol ederek bu tür SoundCloud eklentilerini tanıyabileceksiniz.

Web sitelerimizden birini her ziyaret ettiğinizde, eklenti etkinleştirildikten hemen sonra tarayıcınız ile SoundCloud sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak, sitemizi ziyaret etmek için IP adresinizi kullandığınız SoundCloud'a bildirilecektir. Sound Cloud kullanıcı hesabınızda oturumunuz açıkken "Beğen" düğmesine veya "Paylaş" düğmesine tıklarsanız web sitelerimizin içeriğini SoundCloud profilinize bağlayabilir ve/veya içeriği paylaşabilirsiniz. Sonuç olarak SoundCloud, web sitemize yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınıza tahsis edebilecektir. Web sitelerinin sağlayıcısı olarak aktarılan veriler ve bu verilerin SoundCloud tarafından kullanımı hakkında herhangi bir bilgimizin olmadığını önemle belirtiriz.

SoundCloud'u Sanat temelinde kullanıyoruz. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR. Web sitesi operatörünün sosyal medyada en yüksek düzeyde görünürlüğe ulaşma konusunda meşru menfaati vardır.

https://soundcloud.com/pages/privacy adresindeki SoundCloud'un Veri Gizliliği Beyanı'na bakın .

Web sitelerimize yaptığınız ziyaretin SoundCloud tarafından SoundCloud kullanıcı hesabınıza tahsis edilmesini istemiyorsanız lütfen SoundCloud eklentisinin içeriğini etkinleştirmeden önce SoundCloud kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

Dailymotion

Web sitemiz Dailymotion video portalının eklentilerini kullanır. Sağlayıcı Dailymotion, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, Fransa'dır.

Web sitemizin Dailymotion eklentisinin entegre edildiği sayfalarından birini ziyaret ettiğinizde Dailymotion sunucularıyla bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak Dailymotion sunucusu hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinize ilişkin bilgi alacaktır. Üstelik Dailymotion IP adresinizi alacaktır. Bu aynı zamanda Dailymotion'da oturum açmadıysanız veya Dailymotion'da bir hesabınız yoksa da meydana gelecektir.

Dailymotion hesabınızda oturum açtıysanız, Dailymotion'ın tarama modellerinizi doğrudan kişisel profilinize tahsis etmesini etkinleştirmiş olursunuz. Dailymotion hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Dailymotion'un kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

https://www.dailymotion.com/legal/privacy adresindeki Dailymotion Veri Gizliliği Politikasına bakın .

GitHub

Web sitemiz GitHub portalının eklentilerini kullanır. Sağlayıcı GitHub, Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, ABD'dir.

Web sitemizde GitHub eklentisinin entegre edildiği sayfalardan birini ziyaret ettiğinizde GitHub sunucularıyla bağlantı kurulacaktır. Sonuç olarak GitHub sunucusu hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinize ilişkin bilgi alacaktır. Üstelik GitHub IP adresinizi alacaktır. Bu durum GitHub'ta oturum açmadıysanız veya GitHub'da bir hesabınız yoksa da meydana gelecektir. GitHub tarafından kaydedilen bilgiler GitHub'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucusuna iletilecektir.

GitHub hesabınızda oturum açtıysanız GitHub'un tarama modellerinizi doğrudan kişisel profilinize tahsis etmesini etkinleştirmiş olursunuz. GitHub hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

GitHub'ın kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/ adresindeki GitHub Veri Gizliliği Politikasına bakın .

Spotify

Web sitemiz Spotify tarafından sağlanan eklentileri kullanır. Sağlayıcı Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, İsveç'tir.

Spotify eklentisi içeren sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde Spotify sunucularıyla bağlantı kurulur. Burada Spotify sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bilgisi verilir. Ayrıca Spotify IP adresinizi alacaktır. Bu, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Spotify'da oturum açmadıysanız veya bir Spotify hesabınız yoksa da geçerlidir.

Spotify hesabınızda oturum açtıysanız Spotify, gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmenize olanak tanır. Spotify hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Spotify'ın kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ adresindeki Spotify Gizlilik Politikasına bakın .

Instagram

Web sitemiz Instagram tarafından sağlanan eklentileri kullanır. Sağlayıcı Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir.

Instagram eklentisi içeren sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde Instagram sunucularıyla bağlantı kurulur. Burada Instagram sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bilgisi verilmektedir. Ayrıca Instagram IP adresinizi alacaktır. Bu durum, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Instagram'da oturum açmamış olmanız veya bir Instagram hesabınız olmaması durumunda da geçerlidir. Bilgiler, saklandığı ABD'deki bir Instagram sunucusuna iletilir.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız Instagram, gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmenize olanak tanır. Instagram hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Instagram'ın kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

https://instagram.com/about/legal/privacy/ adresindeki Instagram Gizlilik Politikası'na bakın .

Twitch

Web sitemiz Twitch tarafından sağlanan eklentileri kullanır. Sağlayıcı Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, 6th Floor, San Francisco, CA 94104, ABD'dir.

Twitch eklentisi içeren sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde Twitch sunucularıyla bağlantı kurulur. Burada Twitch sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi verilir. Ayrıca Twitch IP adresinizi de alacaktır. Bu durum, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Twitch'te oturum açmamış olmanız veya bir Twitch hesabınız olmaması durumunda da geçerlidir. Bilgiler, saklandığı ABD'deki bir Twitch sunucusuna iletilir.

Twitch hesabınızda oturum açtıysanız Twitch, gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmenize olanak tanır. Twitch hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Twitch'in kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/ adresindeki Twitch Gizlilik Politikasına bakın .

Twitter

Web sitemiz Twitter tarafından sağlanan eklentileri kullanır. Sağlayıcı Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD'dir.

Twitter eklentisi içeren sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde Twitter sunucularıyla bağlantı kurulur. Burada Twitter sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi verilir. Ayrıca Twitter IP adresinizi alacaktır. Bu durum, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Twitter'da oturum açmamış olmanız veya bir Twitter hesabınız olmaması durumunda da geçerlidir. Bilgiler, saklandığı ABD'deki bir Twitter sunucusuna iletilir.

Twitter hesabınızda oturum açtıysanız Twitter, gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmenize olanak tanır. Twitter hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Twitter'ın kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi ilgi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

Kullanıcı verilerinin nasıl işleneceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://twitter.com/en/privacy adresindeki Twitter Gizlilik Politikası'na bakın .

Facebook

Web sitemiz Facebook tarafından sağlanan eklentileri kullanır. Sağlayıcı, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan Meta Platforms Limited'dir.

Facebook eklentisi içeren sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde, Facebook sunucularıyla bağlantı kurulur. Burada Facebook sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz hakkında bilgi verilir. Ayrıca Facebook IP adresinizi alacaktır. Bu, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Facebook'ta oturum açmamışsanız veya bir Facebook hesabınız yoksa da geçerlidir. Bilgiler, saklandığı ABD'deki bir Facebook sunucusuna iletilir.

Facebook hesabınızda oturum açtıysanız, Facebook, gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmenize olanak tanır. Facebook hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Facebook'un kullanımı, çevrimiçi içeriğimizi çekici bir şekilde sunma konusundaki ilgimize dayanmaktadır. Sanat uyarınca. 6 Bölüm. 1 yaktı. f GDPR, bu meşru bir menfaattir.

https://www.facebook.com/about/privacy/ adresindeki Facebook Gizlilik Politikasına bakın .

6. Ödeme hizmeti sağlayıcıları

PayPal

Diğer seçeneklerin yanı sıra web sitemizde PayPal aracılığıyla ödeme olanağı da sunuyoruz. Bu ödeme işleme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Avrupa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg'dur (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır).

PayPal ile ödemeyi seçerseniz girdiğiniz ödeme bilgilerini PayPal ile paylaşacağız.

Verilerinizin PayPal ile paylaşılmasının yasal dayanağı Art. 6 Bölüm. 1 yaktı. bir GDPR (rıza) ve ayrıca Sanat. 6 Bölüm. 1 yaktı. b GDPR (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır. Bu tür bir iptalin geçmişte gerçekleşen veri işleme işlemlerinin etkinliği üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.